ข้าวหน้าโอกากะ

Okaka Furikake Rice
50
OOTOYA DELIVERY