COMPANY HISTORY
OOTOYA SHOKUDO

โอโตยะ… เริ่มเปิดร้านแรก ในปี ค.ศ. 1958 โดย Mr. Eiichi Mitsumori ในชื่อ “OOTOYA Shokudo” ที่ย่าน Ikebukro, Tokyo ซึ่งขายอาหารทุกเมนู ในราคาเดียว คือ 50 เยน จึงกลายเป็นที่รู้จักกัน ในชื่อ “¥50 Shokudo” ซึ่ง ชื่อ “โอโตยะ” มาจากชื่อ “สวนองุ่น” ของบิดา มร. มิตซูโมริ และยังมีความหมายในภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่า “ประตูใหญ่” จึงเปรียบเสมือนเป็นประตูบานใหญ่ ที่เปิดต้อนรับลูกค้าทุกท่าน

หลังจากนั้น ในปี ค.ศ . 1979 ลูกชายคนโตของท่านประธาน Mr. Eiichi Mitsumori ซึ่ง เป็นประธาน ของ OOTOYA ในปัจจุบันชื่อ ท่านประธาน Mr. Hisami Mitsumori เป็นผู้สืบทอด รุ่นที่ 2 ท่านได้ ก่อตั้ง OOTOYA เป็น OOTOYA Corporation ขึ้นในเดือน พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1983 แต่ยังคงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เน้นความเป็น Homemade style และมีคุณภาพที่ดีในราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบันมีสาขาในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 350 สาขา และได้ขยายสาขาในต่างประเทศ เริ่มจากประเทศไทย โดยเปิดสาขาแรกที่ J Avenue ทองหล่อ เดือน มกราคม 2548 และต่อมา ได้เปิดสาขาในประเทศไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งในประเทศไทย ขณะนี้มีทั้งหมดรวมกว่า 40 สาขา

OOTOYA DELIVERY
มีนาคม 2547
ดำเนินการก่อตั้งบริษัท
โอโตยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
มกราคม 2548
เปิดร้าน โอโตยะ โกฮังโดโคโระ
สาขาแรกที่ ทองหล่อ
สิงหาคม 2548
ก่อตั้ง บริษัท เบทาโกร
โอโตยะ จำกัด
ธันวาคม 2548
เปิดร้านโอโตยะ คิชเช่น
รวมทั้ง โอโตยะ เดลี่
สาขาแรกที่ สยามพารากอน
มกราคม 2550
ก่อตั้ง บริษัท เบทาโกร
โอโตยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท เบทาโกร
อะโกรกรุ๊ป และ บริษัท
โอโตยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
VISION & MISSION
ปรัชญาของโอโตยะ
เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพจิต และร่างกายทีjสมบูรณ์แข็งแรง โดยผ่านการนำเสนออาหารและการบริการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และเพื่อการพัฒนามนุษยชาติส่วนรวม
นโยบายหลัก
  1. พวกเราจะบริการด้วยความสุภาพอ่อนโยนอย่างจริงใจ ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ
  2. พวกเราจะบริการด้วยอาหารที่อร่อยรวดเร็วอย่างจริงใจ ในราคาที่เป็นธรรม ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ
  3. พวกเราจะทำจิตใจให้เบิกบาน และดูแลร้านให้สะอาดสดใสอยู่เสมอ ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ
  4. พวกเราจะเพียรพยายามถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และดูแลร้านให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างความรัก ความประทับใจ และความสงบร่มเย็นในสังคม
Mr. Hisami Mitsumori

คำขอบคุณ ขอบคุณเท่าไรก็ไม่มีวันจบ

ร้านอาหารที่เหมือนร้านของเรามีอยู่มากมาย แต่ลูกค้าก็เลือกที่จะมาร้านของเรา อุตส่าห์เดินทางมาจากที่ไกลๆ การโค้งคำนับเท่าไรก็ไม่พอ คำขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอ ถือเป็นเรื่องที่ต้องขอบพระคุณยินดี ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ที่มีลูกค้าเหล่านี้ ให้การอุปการะคุณค้ำจุน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นทุกวัน ขอบคุณเท่าไร ก็ไม่มีวันจบ ARIGATOGOZAI MAS OKIAKUSAMA